Utbildningen

Intensivutbildning, dvs du jobbar med teori och körning på heltid under en TVÅVECKORSPERIOD, är ett effektivt sätt att ta körkort. Fördelen med intensivutbildning är att du ägnar och koncentrerar dig enbart på körkortsutbildningen under denna tid. Du har inga störningsmoment, som du normalt har när du är på hemmaplan.

Utbildningens upplägg

Du kör ett antal lektioner varje dag, beroende på dina förkunskaper och din inlärningsförmåga. Mellan körlektionerna får du ägna dig åt självstudier i läroboken. Du arbetar också med att testa av dina teorikunskaper genom olika teoritester på elevcentralen.

Teoriundervisningen

Teoriundervisningen omfattar 5 lektioner, som är förlagda till i huvudsak dagtid. Varje teoripass omfattar ca 1,5 timmes undervisning.

Riskutbildning 2 (halkkörning)

Halkkörning görs inom ovannämnda tvåveckorsperiod. Behövs det längre tid för din utbildning får du vänta med halkutbildningen tills du uppnått den kunskapsnivå som krävs.

Kunskapsprov och körprov

Trafikskolan bokar en plats för ditt kunskaps- och körprov hos Trafikverket. Båda proven görs oftast på samma dag i Säffle. Bokningsbekräftelse från Trafikverket skickas till dig.