Teoriprov

Eftersom AM är en körkortsbehörighet avläggs provet på Trafikverket. Det krävs att man har fyllt 15 år och har genomgått hela AM-utbildningen, dvs teoriundervisningen, körningen och datatesterna måste vara klara.

Provet består att ett teoriprov på 70 frågor, varav 65 är poänggivande och det krävs 52 poäng för att bli godkänd. Inget körprov ska avläggas på Trafikverket.

OBS! Enligt gällande regler kan vi inte skicka in information om genomförd utbildning om inte alla momenten är godkända och du har skrivit godkänt på våra tester på trafikskolan. Detta gäller både den teoretiska och den praktiska delen. Detta innebär att du automatiskt blir underkänd på provet om du bokar i förväg och inte hinner med allt.