Utbildningen

Riskutbildning 1 B-körkort (personbil)

Utbildningen syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Eleven ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas. Utbildningen gäller för B-körkort, (personbil) och kostar 800:-
Ring för anmälan och information 0533-107 07.

Riskutbildning 2 (halkkörning)

Halkkörningen sker när du uppnått den kunskapsnivå som krävs.

Teoriundervisning

Teoriundervisningen sker här på dagtid, måndag till torsdag jämna veckor.

Introduktionsutbildning

För att övningsköra privat måste du från 2006-01-01 ha genomgått en introduktionsutbildning. Handledare och elev kan gå denna utbildning tillsammans eller var för sig. Utbildningen är på 3 timmar + raster vid ett tillfälle. Utbildningskostnad är 400 kr / deltagare inklusive kursmaterial.